Grand Poet Hotel

5* dizaina viesnīca
"Grand Poet Hotel" Rīgā.
 
Logu un ārdurvju izgatavošana
un restaurācija.
 
Sabiedrisko zonu interjera, mēbeļu
un dizaina elementu izgatavošana
un uzstādīšana.